Ustawiamy APN

Aby prawidłowo działała transmisja danych przez modem 3G podłączony do tabletu należy poprawnie skonfigurować APN. Nie zawsze APN naszego operatora komórkowego jest na liście APNów dostępnych bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia. Jeśli go nie ma, należy samodzielnie dopisać nasze własne ustawienia.

Po podłączeniu modemu do tabletu, po kilku sekundach pojawia się komunikat o uszkodzonej karcie SD. Nie należy się nim przejmować, jest to normalne, większość modemów ma bowiem wbudowane gniazdo na kartę pamięci MicroSD, z którego nie korzystamy zazwyczaj, wbudowana pamięć ze sterownikami dla systemu Windows, także jest wykrywana przez tablet jako podłączenie kolejnej pamięci SD do której nie ma dostępu.

Poniższy przykład opisuje dodawanie własnego APN w tabletach z systemem Android 4.0. W urządzeniach z Android 2.3 postępujemy analogicznie. Nieco inaczej wyglądają jedynie ekrany menu.

UWAGA: Karta SIM użyta w modemie musi mieć wyłączony kod PIN. W przeciwnym wypadku nie będzie działać.

1. Wybieramy Ustawienia, a następnie klikamy na Więcej…, a następnie Sieci komórkowe.

W urządzeniach z Android 2.3 wybieramy Ustawienia, następnie Sieci zwykłe i bezprzewodowe, Sieci komórkowe.

2. W kolejnym oknie zaznaczamy opcje Włącz przesył danych oraz Dane w roamingu. Zaznaczenie tej drugiej opcji spowoduje, że dostępny będzie transfer danych w roamingu, czyli jeśli korzystamy z sieci innego operatora. Na przykład Play na nadajnikach Plus. Może to jednak spowodować zwiększone rachunki – dane w roamingu mogą być rozliczane inaczej i nie wliczać się w różnego rodzaju pakiety danych.

3. Wybieramy opcję Punkty dostępowe.

Jeśli na liście dostępnych punktów dostępowych jest APN naszego operatora to dalsza konfiguracja jest zbędna, wystarczy uaktywnić APN klikając w kółko znajdujące się po jego prawej stronie. Włączenie APN sygnalizowane jest „świeceniem” wybranego kółka (w Androdi 4.0 na niebiesko, w Android 2.3 na zielono).

Jeśli APN naszego operatora nie ma na liście musimy go samodzielnie dopisać i uaktywnić. W tym celu klikamy w Menu. Możemy to zrobić naciskając mechaniczny przycisk Menu na urządzeniu (oznaczony M, czy trzema poziomymi kreskami) lub wybrać przycisk Menu znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu (w Android 4.0 oznaczony trzema kropkami, w Android 2.3 – trzema kreskami).

Wybieramy Nowa nazwa APN i przechodzimy do ekranu konfigurowania APN.

4. Aby skonfigurować nowy APN należy wypełnić odpowiednie pola.

W większości wypadków wymagane jest wypełnienie pola Nazwa oraz pola APN. W polu Nazwa wpisujemy wybraną przez nas nazwę APN (może być dowolna nazwa), w polu APN wpisujemy APN naszego operatora komórkowego. Niektórzy operatorzy wymagają dodatkowo wypełnienia pól Nazwa użytkownika oraz Hasło.

W większości przypadków APN jest „internet„, a reszta pół pozostaje niewypełniona. Dokładne informacje o APN poszczególnych operatorów możemy zawsze znaleźć na stronach WWW tych operatorów.

UWAGA!Warto zwrócić uwagę na pola MCC i MNC. Jeśli nie wiemy czy nasz modem współpracuje z danym tabletem i czy działa, można to w dość prosty sposób zweryfikować. Jeśli po podłączeniu modemu, odczekaniu kilkunastu sekund i wejściu w opcję konfiguracji APN pozycje MCC i MNC są wypełnione oznacza to że tablet „widzi” modem, modem został zainicjowany prawidłowo i urządzenie uzyskało informacje o sieci komórkowej. Jeśli pola MCC i MNC zostały automatycznie wypełnione – modem będzie działał.Jeśli nie, modem prawdopodobnie nie będzie współpracował z tabletem.MCC – Mobile Country Code – kod kraju (dla Polski jest to 260)MNC – Mobile Network Code – kod operatora (dla różnych sieci różny. Na przykład 01 – Plus, 02 – TMobile, 03 – Orange, 06 – Play, 17 – Aero2)

Tryb RAS.
Aby modem działał (dotyczy niektórych modemów Huawei) konieczne jest aby pracował w trybie RAS (modem), a nie w trybie NDIS. Domyślnie wiele programów do obsługi modemów 3G przełącza modemy w tryb NDIS. Należy wtedy w ustawieniach przełączyć w tryb RAS.

5. Zapisujemy nowy APN. W urządzeniach z Android 4.0 po prostu naciskamy przycisk Wstecz, w urządzeniach z Android 2.3 wybieramy Menu, a następnie Zapisz.

6. Uaktywniamy nowy APN klikając na kółko znajdujące się po prawej stronie jego nazwy.

Gdy kółko się „zaświeci” APN jest skonfigurowany i aktywny. Możemy wyjść z Ustawień i powrócić do głównego menu tabletu.

7. Po kilku sekundach powinno zostać nawiązane połączenie z naszą siecią komórkową. Prawidłowe połączenie sygnalizowane jest odpowiednią ikoną znajdującą się obok zegara. Od tej chwili możemy korzystać z internetu poprzez połączenie komórkowe.