Tunery DVB-T – zmiana kolejności kanałów TV

Po automatycznym wyszukaniu programów telewizyjnych wtunerach DVB-T, programy na liście pojawiają się w kolejności jaką przypisał im operator i nadawca. Zazwyczaj kolejność ta nie jest tą do której się przyzwyczailiśmy. Możemy jednak w prosty sposób samodzielnie zmienić kolejność programów telewizyjnych na liście. Wszystkie tunery DVB-T firmy Manta Multimedia umożliwiają samodzielną zmianę kolejności programów telewizyjnych.

Poniższy poradnik pokaże jak w kilku prostych krokach ułożyć kolejnośćprogramów telewizyjnych według własnych upodobań.

1. Po wyszukaniu programów telewizyjnych przez tuner DVB-T naciskamy na pilocie przycisk MENU.

2. Wchodzimy do menu Program (pierwsze menu od lewej).

3. Kursorami pilota przechodzimy do opcji Sortowanie i wybieramy wg LCN.

4. Następnie przechodzimy do opcji LCN i wybieramy opcję Wyłączony.

5. Wybieramy menu Edycja programu. Na ekranie telewizora pojawia się pytanie o hasło:

6. Przy użyciu klawiatury numerycznej pilota wpisujemy hasło 000000 (6 x zero).

7. Na ekranie telewizora pojawia się ekran edycji programu.

8. Aby przesunąć program na określoną pozycję na liście zaznaczamy program (na przykład Polsat) i wciskamy na pilocie czerwony przycisk. Przy przesuwanym programie pojawia się mały znaczek. Korzystając z klawiszy kursorów przesuwamy zaznaczony program na wybraną pozycję na liście. Numer kanału towarzyszący programowi powinien zmieniać się wraz ze zmianą pozycji. Po osiągnięciu przez przesuwany program wybranego miejsca, zatwierdzamy je wciskając przycisk OK na pilocie.

Zmiana kolejności kanałów to nie wszystkie funkcje dostępne w menu Edycja Programu.

czerwony – przesunięcie programu na liście
zielony – zaznaczony program będzie pomijany na liście kanałów przy przechodzeniu przyciskami góra/dół
żółty – wybrany kanał zostaje zablokowany hasłem
niebieski – usunięcie kanału z listy, na przykład gdy kanał jeszcze nie nadaje


10.
Po ustawieniu własnej kolejności programów, zapamiętujemy ustawienia wybierając przycisk EXIT na pilocie. Na ekranie telewizora pojawia się komunikat:9. W podobny sposób ustawiamy kolejność wszystkich programów.

11. Wychodzimy z menu tunera naciskając klawisz EXIT. Od tej chwili możemy cieszyć się własnym ulubionym układem programów telewizyjnych.