NAVIGATOR FREE – Wybór Map

Domyślnie program NAVIGATOR nie ma aktywnych wszystkich zainstalowanych map krajów. Dzięki temu działanie programu jest nieco szybsze. Włączenie wszystkich map może spowodować spowolnienie działania programu, zwłaszcza przy wyszukiwaniu adresów i wyznaczaniu dalszych (międzynarodowych) tras.

1. Aby włączyć mapy wybranych krajów klikamy na

  .

2. Jeśli chcemy uaktywnić wszystkie zainstalowane w programie mapy zaznaczamy 

przy wszystkich dostępnych regionach.

3. Jeśli chcemy uaktywnić tylko mapy wybranych krajów klikamy na   i dodajemy zaznaczenie

przy nazwach map krajów, które chcemy mieć aktywne. Ustawienia zatwierdzamy klikając na .

4. Po zmianie ustawień map konieczne jest ponowne uruchomienie programu NAVIGATOR.

Zatwierdzamy komuniakat na ekranie klikając na  i ponownie uruchamiamy program NAVIGATOR.