NAVIGATOR FREE – Aktualizacja oprogramowania i map

 

Oprogramowanie nawigacji samochodowej NAVIGATOR FREE dostarczane razem z urządzeniami GPS firmy Manta Multimedia (modele GPS450 Maidston, GPS460 Easy Rider, GPS520 Easy Rider) oparte jest na społecznościowych mapach tworzonych przez użytkowników skupionych wokół projektu OpenStreetMap.org. Dzięki temu bardzo szybko powstają nowe wersje map zawierające aktualizacje ulic i naprawiające błędy poprzednich wersji.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej, darmowej aktualizacji map oraz oprogramowania. Mając dostęp do internetu możliwe jest w dowolnej chwili pobranie i zainstalowanie nowszych wersji map, czy poprawionej wersji programu NAVIGATOR FREE. W innych nawigacjach samochodowych aktualizacje map są dodatkowo płatne.

Jak zaktualizować NAVIGATOR FREE oraz mapy

Przed przystąpieniem do aktualizacji
Przed przystąpieniem do aktualizacji programu NAVIGATOR FREE oraz map w nim zawartych warto wykonać kopię bezpieczeństwa programu. Może być przydatna w razie niepowodzenia aktualizacji lub chęci powrotu do starszej wersji programu.W przypadku urządzeń GPS450 Maidston oraz GPS460 Easy Rider program oraz mapy zapisane są na dołączonej karcie pamięci MicroSD w katalogu MoblileNavigator. Aby zarchiwizować program wystarczy przegrać zawartość tego katalogu na dysk twardy, czy nagrać na płycie DVD (program wraz z mapami Europy zajmuje około 2 GB, z mapami Świata – 4 GB).W przypadku GPS520 Easy Rider program oraz mapy zapisane są w pamięci flash urządzenia także w katalogu MobileNavigator. Aby je zarchiwizować należy podłączyć urządzenie do komputera, zsynchronizować za pomocą aplikacji ActiveSync (Cntrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile – w Windows Vista i Windows 7), a następnie zgrać na dysk twardy lub nagrać na płycie DVD.
Możliwe też jest przełączenie urządzeń w tryb pamięci masowej (Ustawienia–>Połączenie–>Pamięć MASS).  Po przestawieniu pamięć flash w nawigacjach, czy włożone karty pamięci będą widoczne w komputerze jako kolejne dyski przenośne.

1. Aby zaktualizować oprogramowanie NAVIGATOR FREE oraz mapy należy wejść na stronę http://navigatorfree.mapfactor.com/en/ , a następnie kliknąć na przycisk DOWNLOAD NOW i pobrać program NavigatorFree_install.exe .

2. Instalujemy program NavigatorFree_install.exe na naszym komputerze. Program dostępny jest w języku polskim, więc jego instalacja nie powinna sprawić nikomu trudności.

3. Po zainstalowaniu programu nastąpi jego automatyczne uruchomienie, na ekranie monitora pojawia się okno.

Jeśli program po zainstalowaniu w systemie nie wystartuje automatycznie, uruchamiamy go klikają na ikonę .

Uwaga
Aktualizację programu NAVIGATOR FREE oraz zawartych w nim map możemy wykonać po podłączeniu i zsynchronizowaniu urządzenia programem ActiveSync (Cntrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile – w Windows Vista i Windows 7) lub przekładając kartę pamięci z programem do czytnika kart pamięci i umieszczeniu w komputerze. Ta druga metoda wydaje się lepsza, gdyż komunikacja poprzez program ActiveSync jest znacznie wolniejsza niż przy wykorzystaniu czytnika kart pamięci.

4. Po uruchomieniu programu wybieramy

następnie

oraz

5. Następuje pobranie najnowszej wersji aplikacji z serwerów firmy mapFactor. Jeśli mamy podłączone i zsynchronizowane urządzenie GPS w kolejnym oknie możemy wybrać opcję Zainstaluj do urządzenia, jeśli chcemy wykorzystać czytnik kart pamięci i kartę możemy wybrać opcję Przygotuj instalację na lokalnym dysku. (W opisie zaprezentowana zostanie ta druga metoda).

6. W nowym oknie wskazujemy gdzie ma być rozpakowana aplikacja NAVIGATOR FREE.

Aplikację możemy rozpakować do dowolnego katalogu na dysku twardym. Możemy też wskazać katalog MobileNavigator na karcie MicroSD, w którym umieszczona jest poprzednia wersja programu. W tym przypadku zostanie ona zastąpiona nowszą wersją NAVIGATORA FREE. Po prawidłowym rozpakowaniu programu zatwierdzamy przyciskiem OK i powracamy do głównego okna aplikacji MapFactor Installer.

7. Przystępujemy do aktualizacji map. W oknie głównym programu MapFactor Installer klikamy na

8. Jeśli wybraliśmy instalowanie z wykorzystaniem czytnika kart pamięci w kolejnym oknie wybieramy.

9. W następnym oknie programu wskazujemy katalog, do którego mają zostać pobrane mapy. Domyślnym katalogiem jest katalog Data.

Następnie klikamy na przycisk Dalej>>.

10. Instalator sprawdza jakie mapy były wcześniej zainstalowane (jeśli wskazaliśmy katalog z istniejącymi mapami) oraz które wymagają aktualizacji.

Użytkownik ma możliwość odznaczenia map, które nie chce pobierać, albo zaznaczenia dodatkowych. Zaznaczając opcję Select All można wybrać instalację wszystkich map całego Świata. Należy się jednak liczyć z tym, że spowolni to później znacznie działanie urządzenia oraz zajmie znacznie więcej miejsca.

Po wybraniu map do aktualizacji lub zainstalowania klikamy na przycisk Dalej>>.

11. W kolejnym oknie programu wybieramy do zainstalowania języki komunikatów głosowych, jakie będą dostępne po aktualizacji.

Tutaj także możemy nie instalować innych języków, jeśli z nich nie korzystamy. Odzyskamy w ten sposób nieco miejsca na karcie pamięci, czy w pamięci urządzenia GPS. W celu kontynuacji klikamy na przycisk Dalej>>.

12. Następuje pobieranie z internetu i aktualizacja map. Proces pobierania i aktualizacji może trwać dość długo, w zależności od szybkości naszego łącza internetowego oraz ilości pobieranych map. Postęp jest sygnalizowany na ekranie paskami postepu.

Po prawidłowym zakończeniu pobierania danych na ekranie monitora pojawia się komunikat

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK możemy zamknąć program, wyjąc kartę pamięci z czytnika i umieścić ponownie w gnieździe MicroSD naszej nawigacji GPS.

Konfiguracja po aktualizacji

Po aktualizacji oprogramowania oraz map może być konieczna ponowna konfiguracja programu NAVIGATOR FREE.

1. Po uruchomieniu programu na ekranie nawigacji pojawia się okno wyboru języka

Wybieramy język, (kliknięcie w dany język wybiera go).  W razie pomyłki możemy wrócić do poprzedniego okna klikając na strzałkę w lewym górnym rogu ekranu.

2. W kolejnym oknie w podobny sposób wybieramy język komunikatów głosowych.

3. Na ekranie nawigacji pojawia się komunikat:

Wybieramy przycisk TAK. Ponieważ korzystamy z NAVIGATOR FREE  w kolejnym oknie nie wpisujemy klucza produktu, tylko wybieramy przejście do wersji NAVIGATOR FREE. Następuje ponowne uruchomienie programu i wczytanie wersji FREE.

4. Na ekranie nawigacji wyświetlane jest okno informacyjne, zatwierdzamy je przyciskiem OK.

5. Po aktualizacji oprogramowania konieczne jest ponowne wykrycie portu, na którym pracuje odbiornik GPS, inaczej odbiornik GPS nie będzie pracował. W tym celu na ekranie nawigacji klikamy na MENU.

6. W kolejnym oknie będącym Menu Głównym programu NAVIGATOR FREE wybieramy GPS.

Następnie ponownie klikamy na GPS.

7. W nowym oknie klikamy na przycisk następny po środku ekranu.

8. Następuje przeszukanie dostępnych portów w poszukiwaniu odbiornika GPS. Po przeszukaniu portów klikamy na pierwszą od góry opcję: Autowykrywanie wł COM7, 57600 baud (numer porty COM oraz prędkość mogą się różnić w zależności od modelu GPS).

9. Prawidłowość wykrycia odbiornika sygnału GPS potwierdza okno informacyjne. Zatwierdzamy klikając na OK. Następnie powracamy do menu głównego programu i do mapy.

10. Powracamy do mapy. W niektórych przypadkach aby odbiornik GPS zadziałał trzeba wyjść za programu NAVIGATOR FREE i ponownie go uruchomić. (Sygnał satelitarny może nie być odbierany w budynkach, więc możemy nie móc odczytać położenia w mieszkaniu.) O prawidłowym działaniu GPS informuje liczba „widzianych” satelitów i informacja o położeniu dostępne na dole ekranu nawigacji GPS.

Po aktualizacji programu NAVIGATOR FREE możemy cieszyć się nowymi, dokładniejszymi i bardziej aktualnymi mapami.