GPS460 & GPS520 Nawigacja samochodowa NAVIGATOR

W nawigacjach GPS460 Easy Rider, GPS520 Easy Rider, a także w GPS450 Maidston jako program nawigacji samochodowej zainstalowany został NAVIGATOR FREE (MobileNvaigator) firmy mapFactor. Jest to oprogramowanie kompletnej nawigacji samochodowej prowadzące od drzwi do drzwi z dźwiękowymi komunikatami oraz wszelkimi informacjami niezbędnymi do prawidłowego pokierowania użytkownika do celu i wyznaczenia poprawnie trasy dojazdu. Oprogramowanie to bazuje na społecznościowych mapach tworzonych przez użytkowników w ramach projektu OpenStreetMap.org.  Projekt OpenStreetMap (OSM) to projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej, edytowalnej przez zarejestrowanych użytkowników mapy całej kuli ziemskiej. Dzięki społecznościowemu charakterowi projektu użytkownicy mogą szybko naprawiać błędy w mapach, wprowadzać poprawki i aktualizacje. Mapy rozpowszechniane są na licencji  licencji Creative Commons Share Alike 2.0 (CC-BY-SA). Aktualizacje map są częste.

Możliwości programu NAVIGATOR FREE

Aplikacja NAVIGATOR FREE umożliwia to rozbudowana nawigacja samochodowa umożliwiająca między innymi:

- wyznaczanie trasy od punktu do punktu

- ustalanie punktów pośrednich trasy

- wyszukiwanie punktów POI

- ustalanie planu podróży

- symulowanie trasy

- zapamiętywanie ulubionych punktów (adresów, tras)

- licznik przejechanych kilometrów z zapisywaniem i odtwarzaniem śladu GPS)

- ostrzeganie o przekroczeniu prędkości

- ostrzeganie o fotoradarach (opcja dodatkowo płatna)

- wybór typu pojazdu (pojazd osobowy, ciężarowy, pieszy) oraz możliwość definiowania własnego pojazdu

- wybór języka menu oraz języka komunikatów głosowych (dostępne wiele języków)

- import ulubionych z pliku

- informacja o stanie GPS

Przykładowe ekrany menu programu NAVIGATOR FREE

Ekran 1/2 Menu głównego programu NAVIGATOR FREE

Ekran 2/2 Menu głównego programu NAVIGATOR FREE

Ekran menu wyszukiwania adresu

Ekran wpisywania adresu

Widok planu podróży

Ekran widoku informacji nawigacyjnych GPS

Ekran Ustawień nawigacji

Ekran ustawień punktów początkowych, pośrednich i końcowych trasy, dodawania do ulubionych

Przykładowe ekrany nawigacji

Podsumowanie

Choć NAVIGATOR FREE ustępuje graficznie najnowszym programom nawigacyjnym takim jak AutoMapa, czy MapaMap, jednak z powodzeniem spełnia funkcje do których został stworzony. Dużą zaletą są ciągłe aktualizacje, zarówno samego programu, jak i współpracujących z nim map. Dzięki społeczności użytkowników zgromadzonych wokół projektu OpenStreetMap.org mapy aktualizowane są praktycznie na bieżąco. Szybko poprawiane są także zauważone przez użytkowników błędy na mapach. Użytkownik ma także możliwość w prosty sposób zwiększenia zakresu obsługiwanych przez program map, na przykład o kraje do których jedzie na wakacje i darmowej aktualizacji.

W kolejnej części pokażemy jak samodzielnie zaktualizować program NAVIGATOR FREE oraz zawarte w nim mapy.