Manta MID001 – wydajność

Testujemy wydajność Manta MID001

Tablet Manta MID001 wyposażony jest w procesor ROCKCHIP RK2818 pracujący z częstotliwością 600 MHz. Nie jest to najwydajniejszy układ jaki montowany jest w tabletach z 7-calowym ekranem. Jednak pozwala na w miarę sprawne korzystanie z większości aplikacji Android oraz Map Google i nawigacji GPS.

Poniżej prezentowane będą wyniki testów wydajności różnych programów testujących

NBench

BYTEmark* Native Mode Benchmark ver. 2 (10/95)
Index-split by Andrew D. Balsa (11/97)
Linux/Unix* port by Uwe F. Mayer (12/96,11/97)

TEST        : Iterations/sec. : Old Index  : New Index
          :         : Pentium 90* : AMD K6/233*
--------------------:------------------:-------------:------------
NUMERIC SORT    :     116.81 :    3.00 :    0.98
STRING SORT     :      4.322 :    1.93 :    0.30
BITFIELD      :   3.0297e+07 :    5.20 :    1.09
FP EMULATION    :      15.13 :    7.26 :    1.68
FOURIER       :     200.28 :    0.23 :    0.13
ASSIGNMENT     :     1.2595 :    4.79 :    1.24
IDEA        :     503.18 :    7.70 :    2.29
HUFFMAN       :     230.65 :    6.40 :    2.04
NEURAL NET     :     0.24818 :    0.40 :    0.17
LU DECOMPOSITION  :     6.7197 :    0.35 :    0.25
==========================ORIGINAL BYTEMARK RESULTS==========================
INTEGER INDEX    : 4.711
FLOATING-POINT INDEX: 0.316
Baseline (MSDOS*)  : Pentium* 90, 256 KB L2-cache, Watcom* compiler 10.0
==============================LINUX DATA BELOW===============================
CPU         : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
L2 Cache      : 0
OS         : Linux version 2.6.25 (testteam@spreadwin) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) #5 Mon Apr 18 18:12:44 CST 2011
C compiler     : arm-eabi-gcc (GCC) 4.4.0
libc        : Android Bionic libc
MEMORY INDEX    : 0.739
INTEGER INDEX    : 1.665
FLOATING-POINT INDEX: 0.175
Baseline (LINUX)  : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
* Trademarks are property of their respective holder.

Smartbench 2010