MID02 Konfigurujemy modem 3G

 

Jeśli chcemy korzystać z internetu poprzez modem 3G w tablecie Manta MID02 musimy przeprowadzić konfigurację modemu. W przypadku MID02 aby poprawnie skonfigurować modem należy skorzystać ze specjalnej aplikacji, którą znajdziemy w menu urządzenia. Wykorzystanie standardowych narzędzi konfiguracji punktów dostępowych APN nie gwarantuje poprawnego działania modemu i uzyskania połączenia z internetem.

1. Podłączamy transfer box lub znajdujący się w komplecie przewód USB do tabletu oraz do modemu 3G i odczekujemy kilka sekund na inicjalizację modemu. Inicjalizacja modemu zazwyczaj sygnalizowana jest miganiem diody znajdującej się na modemie.

2. Na ekranie głównym tabletu klikamy na Menu Aplikacji .

3. W oknie aplikacji uruchamiamy aplikację 3G Dial.

4. Na ekranie MID02 pojawia się okno aplikacji 3G Dial.

5. Klikamy na Settings i przechodzimy do okna konfiguracji punktu dostępowego APN.

6. W nowym oknie klikamy przycisk Menu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybieramy New APN.

7. Na ekranie pojawia się okno wyboru „Zakończ czynność korzystając z„.

Wybieramy opcję „Edit access point” z zieloną ikoną androidowego ludzika.

8. Wypełniamy odpowiednie pola konfiguracji punktu dostępowego APN. W polu Dialnumber wpisujemy wartość *99#

UWAGA!: Jeśli pola MCC oraz MNC nie są automatycznie wypełnione odpowiednimi wartościami (MCC:260, MNC: kod operatora) to prawdopodobnie nasz modem nie jest obsługiwany. Wartości w tych polach są automatycznie wypełniane po podłączeniu modemu. Służą do identyfikacji kraju oraz operatora. Jeśli modem automatycznie wypełnia te wartości w większości przypadków oznacza, że będzie prawidłowo działał i uda się go poprawnie skonfigurować.

9. Klikamy na przycisk Menu  i wybieramy Save (Zapisz).

10. Po zapisaniu konfiguracji powracamy do okna wyboru APN.

Aby aktywować nasz APN klikamy w kółko znajdujące się p prawej stronie ekranu. Zaznaczając wybrany APN na zielono. Następnie klikamy na przycisk BACK (strzałka w lewo) i powracamy do okna programu 3G Dial.

11. Odczekujemy klika sekund. Modem powinien rozłączyć się i ponownie połączyć nawiązując tym razem połączenie z transmisją danych.

O prawidłowym połączeniu z internetem przez modem 3G informują nas ikony programu 3G Dial. Pierwsza ikona od lewej powinna być z zielonym „ptaszkiem”, druga to poziom sygnału. Poniżej, na dużej ikonie z dwoma komputerami powinien pojawić się napis Disconnect. Po nawiązaniu połączenia z internetem możemy zamknąć program 3G Dial naciskając przycisk BACK na obudowie tabletu MID02. Od tej chwili możemy korzystać z internetu. O tym że mamy połączenie 3G informuje ikona znajdująca się na ekranie głównym obok poziomu naładowania baterii.