Ebook01 Konfigurujemy WiFi

Ebook01 konfigurujemy połączenie WiFi

Konfiguracja połączenia WiFi w Ebook01 nie powinna sprawić trudności nawet początkującym użytkownikom.

1. Aby skonfigurować połączenie WiFi klikamy na:

2. Następnie klikamy na Wifi.

3. W nowym oknie na dole widzimy trzy przyciski Odśwież, Dostępny, Konfiguracja. Aby włączyć sieć WiFi klikamy na Dostępny.

4. Klikamy na przycisk Odśwież, w oknie powyżej pojawiają się nazwy znajdujących się w zasięgu sieci bezprzewodowych WiFi.

5. Klikamy na nazwę wybranej sieci WiFi z którą chcemy się połączyć. Pojawia się okno umożliwiające wpisanie hasła dostępowego do wybranej sieci WiFi.

6. Wpisujemy hasło do wybranej sieci i zatwierdzamy je klikając na ENTER. Następuje łączenie z wybraną siecią bezprzewodową. W trakcie łączenia na ekranie pojawia się animowany symbol połączenia.

7. Po chwili następuje połączenie z siecią. Po nawiązaniu połączenia na ekranie Ebook01 pojawia się odpowiedni komunikat.

8. Połączenie z siecią WiFi zostało nawiązane. Możemy zamknąć ekran ustawień sieci WiFi, powrócić do poprzedniego okna i na przykład uruchomić przeglądarkę internetową.